TH | CLM

 

ข่าวสารองค์กร

 

brother run share5 01

วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมบราเดอร์ วิ่งการกุศล “Brother Run & Share วิ่งฝันปันน้ำใจ" ครั้งที่ 5

บริษัทวีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในผู้นำธุรกิจค้าส่งสินค้าไอทีในประเทศไทย นำโดยนายสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยนายโทโมยูกิ ฟูจิโมโตะ (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัทบราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด และ รศ.นพ.สุภร จันท์จารุณี (ที่ 3 จากซ้าย) อาจารย์ประจำหน่วยโลหิตวิทยา และรศ.พญ.พิมพใจ นิภารักษ์ (ที่ 2 จากซ้าย) อาจารย์ประจำหน่วยโลหิตวิทยา และโครงการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือในการจัดกิจกรรมร่วมกับบริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านโครงการ “บราเดอร์ รันแอนด์แชร์...วิ่งฝันปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง ครั้งที่ 5” จัดวิ่งการกุศลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้แก่มูลนิธิรามาธิบดี สนับสนุนกองทุนมะเร็งโลหิตวิทยาผู้ใหญ่ โรงพยาบาลรามาธิบดี สำหรับรักษาผู้ป่วยที่ยากไร้ ตั้งเป้ายอดบริจาค 1 ล้านบาท แบ่งระยะการวิ่งเป็น 5, 10.5, 21 กิโลเมตร และพิเศษกับการวิ่งคู่เป็นครั้งแรก สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://race.thai.run/brotherrunandshare

brother run share5 02

นายโทโมยูกิ ฟูจิโมโตะ กรรมการผู้จัดการ และ นายพรภัค อุไพศิลป์สถาพร ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและการบริหาร บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บราเดอร์เตรียมจัดโครงการ ‘บราเดอร์ รันแอนด์แชร์…วิ่งฝันปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง ครั้งที่ 5’ เป็นการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลติดต่อกันเป็นครั้งที่ 5 เพื่อนำรายได้จากการจัดงานทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น มอบให้แก่มูลนิธิรามาธิบดี กองทุนมะเร็งโลหิตวิทยาผู้ใหญ่ โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้ที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ได้ โดยในปีนี้ ตั้งเป้าจำนวนผู้สมัครที่จะเข้าร่วมกิจกรรมไว้ที่ 2,000 คน และยอดเงินบริจาคมากกว่า 1,000,000 บาท ซึ่งตลอด 4 ปีที่ผ่านมาในการจัดกิจกรรมสามารถบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีรวมกว่า 3 ล้านบาท โดยเงินบริจาคดังกล่าวสามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างแท้จริงกว่า 200 ราย นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากบริษัท วีเอสที อีซี เอส (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ทีแอลเอ็ม ลอจิสติก แมเนจเมนท์ จำกัด ในการร่วมเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้

brother run share5 03

โครงการ ‘บราเดอร์ รันแอนด์แชร์…วิ่งฝันปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง ครั้งที่ 5’ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานด้าน CSR ของบริษัทเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งโลหิตวิทยาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในประเทศไทย ภายใต้นโยบายการดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนท้องถิ่น สอดคล้องกับปรัชญาการดำเนินธุรกิจของบราเดอร์ ที่เน้นสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคม ตามแนวทางโครงการโกลเด้นริง (Golden Ring) เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของสำนักงานใหญ่ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งที่ผ่านมาในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งนั้นมีผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจากหลากหลายภาคส่วน ประกอบด้วยประชาชนที่สนใจ ลูกค้า พาร์ทเนอร์ รวมถึงคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการการจัดกิจกรรมที่ได้รับความสนใจเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่อง


ทั้งนี้ ข้อมูลจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคมะเร็งในประเทศไทย ว่าโรคมะเร็งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย และมีแนวโน้มป่วยและเสียชีวิตเพิ่มขึ้น ดังนั้น การหันมาให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนช่วยเหลือเยี่ยวยาผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้ จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ผ่าน โครงการ ‘บราเดอร์ รันแอนด์แชร์…วิ่งฝันปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง ครั้งที่ 5 ซึ่งนอกจากรายได้จากการสมัครแข่งขันวิ่งจะร่วมบริจาคเป็นเงินทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้แล้ว การวิ่งยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้ทุกคนหันมาออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรงในอนาคต

สำหรับการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลภายใต้โครงการ ‘บราเดอร์ รันแอนด์แชร์…วิ่งฝันปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง’ ครั้งที่ 5 จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 บนเส้นทางสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตอำเภอเมืองนนทบุรี โดยการแข่งขันในครั้งนี้ถูกแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ประกอบด้วยการวิ่งเดี่ยว ระยะทาง 5 กิโลเมตร 10.5 กิโลเมตร และ 21 กิโลเมตร พร้อมกับไฮไลท์ในการจัดวิ่งคู่เป็นครั้งแรก ระยะทาง 5 กิโลเมตร และ 10.5 กิโลเมตร โดยผู้ชนะชายและหญิงในแต่ละกลุ่มจะได้รับถ้วยรางวัลในอันดับ 1-5 และผู้เข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญรางวัล นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความประสงค์ต้องการบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง แต่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ สามารถร่วมบริจาคผ่านทางบัญชี บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนพระราม 9 เลขที่บัญชี 215-3-017377 (กระแสรายวัน) รหัส BKKBTHBK โดยไม่จำกัดจำนวนเงิน ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Brother Contact Center โทร.02-665-7777 และดูรายละเอียดการสมัครร่วมกิจกรรมได้ทาง http://race.thai.run/brotherrunandshare หรือ www.facebook.com/BrotherRunandShare

 

วันที่: 13 พฤศจิกายน 2561

th clm map3
VST ECS (Thailand) Subsidiaries
Select a Country:

Thailand (ภาษาไทย | English)     Myanmar (ြန်မာဘာသာဖြင့်English)     Cambodia (English)     Laos (ภาษาไทย)