fbpx
เข้าสู่เว็บไซต์ดีลเลอร์ สมัครดีลเลอร์ TH | CLM


Products


Kaspersky for Business

Kaspersky for Business

Kaspersky Lab มุ่งมั่นที่จะเติบโตต่อไปอีกขั ้นหลังจากประกาศความร่วมมือกับ VST ECS Thailand เพื่อร่วมกันสร้างธุรกิจในทางด้าน Security Solution เพื่อช่วยป้องกันในส่วน Digital SMB Cloud Enterprise และเพื่อช่วยขยายฐานการค้าไปยังตัวแทนพันธมิตรที่เชื่อมั่นใน VSTECS Thailand ใน การเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่าย เนื่องจากในโลกยุคปัจจุบันมีภัยคุกคามมากมายหลายรูปแบบทาง Kaspersky จึงมีระบบการ ป้องกันความปลอดภัยรองรับที่หลากหลายโซลูชั่นและรองรับทุกรูปแบบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ใช้งานตาม บ้าน หรือ องค์กรขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ กลุ่มการศึกษา กลุ่มอุตสาหกรรม องค์กรราชการและ เอกชนขนาดใหญ่จากทั่วโลก Kaspersky Internet Security, Kaspersky Endpoint Security ด้วยลูกค้า มากกว่า 270,000รายและผู้ใช้มากกว่า 400 ล้านคนทั่วโลก Kaspersky Lab จึงเป็นหนึ่งใน บริษัท ที่ใหญ่ ที่สุด VST ECS Thailand เสนอโซลูชั่นส าหรับการป้องกันในส่วนของ Kaspersky security for Business ช่วยใหผู้ดูแลระบบสามารถมองเห็น ตรวจสอบ ควบคุมและปกป้องสภาพแวดล้อมด้าน ITของ ตน เครื่องมือ และเทคโนโลยียุคหน้ามีความสมดลุอย่างชาญฉลาด ในระดับก้าวหน้าเพื่อตอบสนองความ ต้องการด้านความปลอดภัยและ IT ที่ก าลังพัฒนาของคุณ ในทุก ๆ จุดในการเดินทางธุรกิจของคุณ และทุกฟังก์ชั่นได้รับการจัดการจากคอนโซลเดียว

Date

10 June 2019

Tags

Kaspersky