fbpx
เข้าสู่เว็บไซต์ดีลเลอร์ สมัครดีลเลอร์ TH | CLM

 

ร่วมงานกับเรา

 

 • Business Development (Sale IT Product) - ลาดพร้าว 101, กรุงเทพฯ +

  รายละเอียดของงาน:
  • ดูแลลูกค้าตามที่บริษัทมอบหมาย
  • ติดต่อพบลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้า และโปรโมชั่นใหม่ ให้คำแนะนำ และความช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมการขายของลูกค้า
  • ประสานงานกับทีมงานอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างยอดขายของทีม

  คุณสมบัติ:
  • ชาย / หญิง อายุ 23 - 30 ปี
  • วุฒิการ ศึกษาปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ วิศวคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาตร์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้า IT อย่างน้อย 1 ปี
  • บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีม
  • มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการเจรจาต่อรองดี
  • มีรถยนต์ของตนเอง

  Application Form
 • Marketing Manager - ลาดพร้าว 101, กรุงเทพฯ +

  Qualifications:
  • Age over 34 years
  • Bachelor's Degree or Master's Degree in Marketing, Business Administration or related fields
  • At least 10 year experience in Sales and marketing job and 5 year in Management or Supervisor Level preferable in Computer / IT products
  • Good management, planning and problem solving skills
  • Good personality, communication and presentation skill
  • Good command in English

  Application Form

 • Online Marketing - ลาดพร้าว 101, กรุงเทพฯ +

  รายละเอียดของงาน:
  • ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบคำถาม และแก้ไขปัญหา การใช้งานของระบบ Online ของบริษัทฯ ทั้งทางโทรศัพท์ และอีเมล
  • พัฒนารูปแบบการทำงานใหม่ ๆ ของระบบ Online เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานให้แก่ลูกค้า
  • ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบ Online และจัดกิจกรรมพิเศษให้แก่ลูกค้า ผ่านทางสื่อต่าง ๆ ของบริษัท
  • ดูแล อัพเดท Database User Online Account ในการสร้าง, แก้ไข User และ Password ให้แก่ลูกค้า

  คุณสมบัติ:
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ด้านโครงสร้างของเว็บไซต์ e-commerce เบื้องต้น
  • มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเป็นอย่างดี
  • มีพื้นฐานด้าน MS.Excel เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ด้านสินค้า IT พอสมควร
  • สามารถใช้การสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

  Application Form
 • Pre-Sale Support (Network & Security) - ลาดพร้าว 101, กรุงเทพฯ +

  รายละเอียดของงาน:
  • ผลักดันและนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าตามที่บริษัทฯ กำหนด
  • Support ติดตามและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการขายให้กับดีลเลอร์
  • ตอบคำถามหรือข้อสงสัยด้านเทคนิคของสินค้าแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์การ
  • ช่วยเหลือ Sales ในการนำเสนอด้านเทคนิคของสินค้าแก่ Reseller ก่อนปิดการขาย (Presentation)

  คุณสมบัติ:
  • Bachelor’s Degree in Computer or related field
  • Experience in presale, technical consultant, system engineer will be advantage.
  • Networking or Server or Security knowledge and presentation skill.
  • Good personality and communication and presentation skill
  • Good communication in English

  Application Form
 • Product Manager (IT Product) - ลาดพร้าว 101, กรุงเทพฯ +

  รายละเอียดของงาน:
  • รับผิดชอบการวางแผนการตลาดและและยอดขายสินค้าที่ได้รับมอบหมาย
  • ให้ข้อมูลและนำเสนอสินค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

  คุณสมบัติ:
  • ชาย / หญิง อายุ 23 - 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางด้านการตลาด บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์วางแผนการตลาด ด้านการขาย โดยเฉพาะประสบการณ์ด้านสินค้า IT ( Hardware หรือ Software ) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ทักษะภาษาอังกฤษดี ทั้งการพูดและการเขียน
  • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทักษะด้าน Presentation ดี
  • มีทักษะการเจราจาต่อรอง
  • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

  Application Form
 • Project Engineer (IT Project) - ลาดพร้าว 101, กรุงเทพฯ +

  รายละเอียดของงาน:
  • จัดทำ, ประสานงานกับ Project Admin ประจำสาขา และ HQ & VASP ในพื้นที่ ในการแจ้งงานติดตั้งทั่วประเทศ เสนอราคาการบริการ
  • สรุปรายงานการดำเนินการกับผู้ว่าจ้างเป็นระยะ ๆ ในระหว่างการดำเนินการทั้งงานติดตั้งและงานบำรุงรักษา
  • ขอบเขตการดำเนินงานร่วมกับ Service Sales เพื่อเสนอลูกค้า ก่อนการขาย
  • นัดหมายประชุมกับลูกค้าเพื่อเก็บ Requirement ก่อนการขาย เพื่อทำเสนอราคาบริการ
  • วางแผนงานการดำเนินงานของ Project แต่ละ Project

  คุณสมบัติ:
  • เพศชาย อายุระหว่าง 25-30 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการประสานงาน หรือบริหารโครงการ ( IT Project ) อย่างน้อย3 ปี
  • รักงานบริการ รอบคอบ และทักษะการสื่อสาร ประสานงานดี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องทั้ง Word และ Excel

  Application Form
 • Product Sales (Enterprise product) - ลาดพร้าว 101, กรุงเทพฯ +

  Qualifications:
  • Male / Female, age 23 - 36 years old.
  • Bachelor Degree in Business Admin., Computer Science, Computer Engineering, IT, Business Computer or related field.
  • 1 year experience in selling for IT or Solutions Project.
  • Knowledge in Network Solutions or IT Infrastructure or Software Database would be preferred.
  • Good personality, communication and team working
  • Good problem solving and negotiation.

  Application Form
 • Project Sales (IT Product) - ลาดพร้าว 101, กรุงเทพฯ +

  รายละเอียดของงาน:
  • ขายสินค้าเกี่ยวกับ Computer Networking Server
  • เป็นที่ปรึกษาให้กับ Dealer ในการประมูลงานโครงการต่างๆ

  คุณสมบัติ:
  • ชาย / หญิง อายุ 23-28 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้าน IT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงานขายสินค้า IT ลักษณะประมูลการโครงการอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ และความรู้เกี่ยวกับ TOR และการ Comply Spec
  • มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าด้าน IT เช่น PC, Notebook, Printer, Storage, Server และ Software
  • มีรถยนต์ส่วนตัว

  Application Form
 • Sales Account Executive - ลาดพร้าว 101, กรุงเทพฯ +

  รายละเอียดของงาน:
  • ดูแลงานขายสินค้าด้าน IT ทางโทรศัพท์ให้กับลูกค้าที่บริษัทมอบหมายให้
  • แนะนำสินค้า และโปรโมชั่นใหม่ๆ กับลูกค้า

  คุณสมบัติ:
  • ชาย / หญิง อายุ 22-28 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ, IT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง o มีความรู้ หรือประสบการณ์ในการขายสินค้า IT
  • มีใจรักงานขาย มนุษยสัมพันธ์ดี และรักการบริการ
  • มีความสามารถในแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

  Application Form
 • Sales Admin - ลาดพร้าว 101, กรุงเทพฯ +

  รายละเอียดของงาน:
  • ประสานงานขาย
  • Admin และงานเอกสาร
  • บริการลูกค้า

  คุณสมบัติ:
  • ชาย / หญิง อายะระหว่าง 23 - 28 ปี
  • การศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านประสานงานขาย ( Sales Admin / Sales Support ) อย่างน้อย 1ปี
  • ทักษะภาษาอังกฤษดี ทั้งการพูด อ่าน และเขียน
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน ( Word / Excel )ได้เป็นอย่างดี
  • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
  • สามารถทำงานเป็นทีม และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจ IT จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  Application Form
  • 1
  • 2
  • 3

  หากท่านพบปัญหาในการลงทะเบียนออนไลน์ สามารถส่งเอกสารการสมัครงานของท่านพร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการมาที่อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัคร กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร สอดซอง ติดแสตมป์ จ่าหน้าซองถึง "แผนกทรัพยากรบุคคล" แล้วส่งมาตามที่อยู่ด้านล่าง