ร่วมงานกับเรา

 

 • Business Development (Sale IT Product) - ลาดพร้าว 101, กรุงเทพฯ +

  รายละเอียดของงาน:
  • ดูแลลูกค้าตามที่บริษัทมอบหมาย
  • ติดต่อพบลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้า และโปรโมชั่นใหม่ ให้คำแนะนำ และความช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมการขายของลูกค้า
  • ประสานงานกับทีมงานอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างยอดขายของทีม

  คุณสมบัติ:
  • ชาย / หญิง อายุ 23 - 30 ปี
  • วุฒิการ ศึกษาปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ วิศวคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาตร์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้า IT อย่างน้อย 1 ปี
  • บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีม
  • มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการเจรจาต่อรองดี
  • มีรถยนต์ของตนเอง

  Application Form
 • Marketing Manager - ลาดพร้าว 101, กรุงเทพฯ +

  Qualifications:
  • Age over 34 years
  • Bachelor's Degree or Master's Degree in Marketing, Business Administration or related fields
  • At least 10 year experience in Sales and marketing job and 5 year in Management or Supervisor Level preferable in Computer / IT products
  • Good management, planning and problem solving skills
  • Good personality, communication and presentation skill
  • Good command in English

  Application Form

 • Online Marketing - ลาดพร้าว 101, กรุงเทพฯ +

  รายละเอียดของงาน:
  • ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบคำถาม และแก้ไขปัญหา การใช้งานของระบบ Online ของบริษัทฯ ทั้งทางโทรศัพท์ และอีเมล
  • พัฒนารูปแบบการทำงานใหม่ ๆ ของระบบ Online เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานให้แก่ลูกค้า
  • ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบ Online และจัดกิจกรรมพิเศษให้แก่ลูกค้า ผ่านทางสื่อต่าง ๆ ของบริษัท
  • ดูแล อัพเดท Database User Online Account ในการสร้าง, แก้ไข User และ Password ให้แก่ลูกค้า

  คุณสมบัติ:
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ด้านโครงสร้างของเว็บไซต์ e-commerce เบื้องต้น
  • มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเป็นอย่างดี
  • มีพื้นฐานด้าน MS.Excel เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ด้านสินค้า IT พอสมควร
  • สามารถใช้การสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

  Application Form
 • Pre-Sale Support (Network & Security) - ลาดพร้าว 101, กรุงเทพฯ +

  รายละเอียดของงาน:
  • ผลักดันและนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าตามที่บริษัทฯ กำหนด
  • Support ติดตามและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการขายให้กับดีลเลอร์
  • ตอบคำถามหรือข้อสงสัยด้านเทคนิคของสินค้าแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์การ
  • ช่วยเหลือ Sales ในการนำเสนอด้านเทคนิคของสินค้าแก่ Reseller ก่อนปิดการขาย (Presentation)

  คุณสมบัติ:
  • Bachelor’s Degree in Computer or related field
  • Experience in presale, technical consultant, system engineer will be advantage.
  • Networking or Server or Security knowledge and presentation skill.
  • Good personality and communication and presentation skill
  • Good communication in English

  Application Form

vstecs logo 02

th clm map3
VST ECS (Thailand) Subsidiaries
Select a Country:

Thailand (ภาษาไทย | English)     Myanmar (ြန်မာဘာသာဖြင့်English)     Cambodia (English)     Laos (ภาษาไทย)  

 • Product Manager (IT Product) - ลาดพร้าว 101, กรุงเทพฯ +

  รายละเอียดของงาน:
  • รับผิดชอบการวางแผนการตลาดและและยอดขายสินค้าที่ได้รับมอบหมาย
  • ให้ข้อมูลและนำเสนอสินค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

  คุณสมบัติ:
  • ชาย / หญิง อายุ 23 - 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางด้านการตลาด บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์วางแผนการตลาด ด้านการขาย โดยเฉพาะประสบการณ์ด้านสินค้า IT ( Hardware หรือ Software ) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ทักษะภาษาอังกฤษดี ทั้งการพูดและการเขียน
  • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทักษะด้าน Presentation ดี
  • มีทักษะการเจราจาต่อรอง
  • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

  Application Form
 • Project Engineer (IT Project) - ลาดพร้าว 101, กรุงเทพฯ +

  รายละเอียดของงาน:
  • จัดทำ, ประสานงานกับ Project Admin ประจำสาขา และ HQ & VASP ในพื้นที่ ในการแจ้งงานติดตั้งทั่วประเทศ เสนอราคาการบริการ
  • สรุปรายงานการดำเนินการกับผู้ว่าจ้างเป็นระยะ ๆ ในระหว่างการดำเนินการทั้งงานติดตั้งและงานบำรุงรักษา
  • ขอบเขตการดำเนินงานร่วมกับ Service Sales เพื่อเสนอลูกค้า ก่อนการขาย
  • นัดหมายประชุมกับลูกค้าเพื่อเก็บ Requirement ก่อนการขาย เพื่อทำเสนอราคาบริการ
  • วางแผนงานการดำเนินงานของ Project แต่ละ Project

  คุณสมบัติ:
  • เพศชาย อายุระหว่าง 25-30 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการประสานงาน หรือบริหารโครงการ ( IT Project ) อย่างน้อย3 ปี
  • รักงานบริการ รอบคอบ และทักษะการสื่อสาร ประสานงานดี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องทั้ง Word และ Excel

  Application Form
 • Product Sales (Enterprise product) - ลาดพร้าว 101, กรุงเทพฯ +

  Qualifications:
  • Male / Female, age 23 - 36 years old.
  • Bachelor Degree in Business Admin., Computer Science, Computer Engineering, IT, Business Computer or related field.
  • 1 year experience in selling for IT or Solutions Project.
  • Knowledge in Network Solutions or IT Infrastructure or Software Database would be preferred.
  • Good personality, communication and team working
  • Good problem solving and negotiation.

  Application Form
 • Project Sales (IT Product) - ลาดพร้าว 101, กรุงเทพฯ +

  รายละเอียดของงาน:
  • ขายสินค้าเกี่ยวกับ Computer Networking Server
  • เป็นที่ปรึกษาให้กับ Dealer ในการประมูลงานโครงการต่างๆ

  คุณสมบัติ:
  • ชาย / หญิง อายุ 23-28 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้าน IT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงานขายสินค้า IT ลักษณะประมูลการโครงการอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ และความรู้เกี่ยวกับ TOR และการ Comply Spec
  • มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าด้าน IT เช่น PC, Notebook, Printer, Storage, Server และ Software
  • มีรถยนต์ส่วนตัว

  Application Form
 • Sales Account Executive - ลาดพร้าว 101, กรุงเทพฯ +

  รายละเอียดของงาน:
  • ดูแลงานขายสินค้าด้าน IT ทางโทรศัพท์ให้กับลูกค้าที่บริษัทมอบหมายให้
  • แนะนำสินค้า และโปรโมชั่นใหม่ๆ กับลูกค้า

  คุณสมบัติ:
  • ชาย / หญิง อายุ 22-28 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ, IT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง o มีความรู้ หรือประสบการณ์ในการขายสินค้า IT
  • มีใจรักงานขาย มนุษยสัมพันธ์ดี และรักการบริการ
  • มีความสามารถในแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

  Application Form
 • Sales Admin - ลาดพร้าว 101, กรุงเทพฯ +

  รายละเอียดของงาน:
  • ประสานงานขาย
  • Admin และงานเอกสาร
  • บริการลูกค้า

  คุณสมบัติ:
  • ชาย / หญิง อายะระหว่าง 23 - 28 ปี
  • การศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านประสานงานขาย ( Sales Admin / Sales Support ) อย่างน้อย 1ปี
  • ทักษะภาษาอังกฤษดี ทั้งการพูด อ่าน และเขียน
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน ( Word / Excel )ได้เป็นอย่างดี
  • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
  • สามารถทำงานเป็นทีม และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจ IT จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  Application Form
  • 1
  • 2
  • 3

  หากท่านพบปัญหาในการลงทะเบียนออนไลน์ สามารถส่งเอกสารการสมัครงานของท่านพร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการมาที่อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัคร กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร สอดซอง ติดแสตมป์ จ่าหน้าซองถึง "แผนกทรัพยากรบุคคล" แล้วส่งมาตามที่อยู่ด้านล่าง

  vstecs logo 02

  th clm map3
  VST ECS (Thailand) Subsidiaries
  Select a Country:

  Thailand (ภาษาไทย | English)     Myanmar (ြန်မာဘာသာဖြင့်English)     Cambodia (English)     Laos (ภาษาไทย)