fbpx
google-site-verification=stY-YHyR3w3Al2TbqQ9_BRoV8ZtyhOGVoVKpsuQ-3YM
เข้าสู่เว็บไซต์ดีลเลอร์ สมัครดีลเลอร์ TH | CLM

 

เกี่ยวกับเรา

 

 • ชื่อบริษัท +

  บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
 • ที่อยู่ +

  275 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
  โทรศัพท์ 0-2032-9999
  โทรสาร 0-2032-9989
 • เว็บไซต์ +

 • ลักษณะธุรกิจ +

  บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (เดิมชื่อบริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2531 ปัจจุบันเป็นบริษัทหนึ่งในเครือของวีเอสที อีซีเอสกรุ๊ป ประเทศฮ่องกง ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายสินค้าไอทีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคที่มีช่องทางการจัดจำหน่ายกว่า 35,000 รายกระจายอยู่ในประเทศจีน, ไทย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, เมียนมาร์ และลาว

  วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าด้านไอทีผ่านทางธุรกิจ 3 กลุ่มหลัก คือ คอนซูเมอร์, คอมเมอร์เชียลและโซลูชัน ภายใต้แบรนด์ชั้นนำระดับโลกกว่า 40 แบรนด์ มีสำนักงานสาขาที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ซึ่งเปิดดำเนินการเมื่อเดือนเมษายน 2557 ในชื่อบริษัท วีเอสที อีซีเอส (เมียนมาร์) จำกัด และที่ราชอาณาจักรกัมพูชา เปิดดำเนินการเมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 ในชื่อบริษัท วีเอสที อีซีเอส (กัมพูชา) จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจด้านเอนเตอร์ไพรส์ซิสเตมส์โดยเฉพาะ

 • นโยบายหลัก +

  มีการวางยุทธศาสตร์ทางธุรกิจที่ชัดเจน
  บริษัทวีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะขยายส่วนแบ่งทางการตลาดและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายช่องทางการจัดจำหน่ายยิ่งขึ้น โดยทางบริษัทฯ ได้จับมือเป็นพันธมิตรกับผู้ผลิตสินค้าไอทีชั้นนำ อาทิ Asus, Cisco, Dell, D-Link, F5, Fortinet, HP, Huawei, Lenovo, Microsoft, Oracle, Symantec, Vertias และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อขยายสายผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้ทุกกลุ่ม

  ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินธุรกิจ
  เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการบริการแก่ดีลเลอร์ให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ในเดือนพฤศจิกายน 2541 ที่ผ่านมา บริษัท ได้ประกาศเปิดตัวโครงการ “Value Online” (หรือชื่อในปัจจุบัน คือ “VST ECS Online”) ขึ้น สำหรับดีลเลอร์ทั่วประเทศไทยให้สามารถสั่งซื้อสินค้าและขอรับบริการข้อมูลแบบออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ทได้อย่างฉับไว

  เป็นพันธมิตรการจัดจำหน่ายในระดับภูมิภาค
  ในเดือนพฤศจิกายน 2541 บริษัทวีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทผู้ค้าส่งสินค้าไอทีรายใหญ่อีก 2 บริษัทในสิงคโปร์และมาเลเซีย คือ บริษัทอีซีเอส คอมพิวเตอร์ (สิงคโปร์) จำกัด และบริษัทเค.ยู. ซิสเต็มส์ (มาเลเซีย) จำกัด ได้ประกาศความร่วมมือในการจัดตั้งบริษัทอีซีเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด หรืออีซีเอสเอช โดยมีบริษัทแนทสตีล อิเล็คทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์รายใหญ่เป็นอันดับห้าของโลก เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ต่อมาอีซีเอสเอชได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2545 หลังจากนั้น โซเลคตรอน ผู้ผลิตไอทีรายใหญ่ระดับโลกได้เข้ามาถือหุ้นในแนทสตีล ส่งผลให้ ณ ปัจจุบันนี้โซเลคตรอนกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในอีซีเอสเอชแต่เพียงผู้เดียว ต่อมาอีซีเอสเอชก็ได้พันธมิตรเพิ่มอีก 2 ราย คือ บริษัทพีซีไอ (ประเทศจีน) จำกัด ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทอีซีเอส (ประเทศจีน) จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าไอทีรายใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศจีน และต่อมายังได้ร่วมลงทุนกับบริษัทแฮริสมาอากุงจายา จำกัด ตั้งบริษัทอีซีเอส อินโด จำกัด ขึ้น และล่าสุดยังได้เข้าถือหุ้นจำนวน 49% ในบริษัทเอ็มเอสไอ-ดิจิแลนด์ ฟิลิปปินส์ จำกัด ของประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งในปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น “เอ็มเอสไอ-อีซีเอส ฟิลส์ จำกัด”

  ปัจจุบันอีซีเอสได้ออกจากตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์ และทางบริษัทวีเอสที โฮลดิงส์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของฮ่องกง ได้เข้าซื้อหุ้นของอีซีเอสทั้ง 100% ส่งผลให้บริษัทในเครือวีเอสทีกรุ๊ปและอีซีเอสกรุ๊ปทั้งหมด รวมถึงบริษัทวีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปลี่ยนมาใช้โลโก “VSTECS” เพื่อแสดงให้เห็นถึงการผสานความร่วมมือกันยิ่งขึ้นระหว่างวีเอสทีกรุ๊ปและอีซีเอสกรุ๊ป

  ปัจจุบันบริษัทในเครือของวีเอสที อีซีเอสกรุ๊ป มีเครือข่ายอยู่ใน 9 ประเทศ คือ จีน ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ นับเป็นบริษัทค้าส่งสินค้าไอทีชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคนี้ด้วยเครือข่ายการจัดจำหน่ายกว่า 35,000 ราย

  ขยายสาขาเข้าสู่ประเทศในแถบอินโดจีน
  เปิดสำนักงานสาขาที่พม่าเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน 2557 ในชื่อบริษัท วีเอสที อีซีเอส (เมียนมาร์) เซอร์วิสเซส จำกัด เพื่อขยายธุรกิจด้านเอนเตอร์ไพรส์ซิสเตมส์โดยเฉพาะ
  เปิดสำนักงานสาขาที่กัมพูชาเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 ในชื่อบริษัท วีเอสที อีซีเอส (กัมพูชา) จำกัด เพื่อขยายธุรกิจด้านเอนเตอร์ไพรส์ซิสเตมส์โดยเฉพาะ

 • วิสัยทัศน์ +

  ดำเนินบทบาทเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ซึ่งมีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจที่มีความเป็นสากลระดับโลก แต่มีแนวทางการปฏิบัติที่เข้าใจอย่างแท้จริงในระดับท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจทุกด้านของบริษัทให้เกิดมูลค่าสูงสุดอันจะเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
 • พันธกิจ +

  • เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการแบบเพิ่มมูลค่าในระดับชั้นนำโดยเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งแก่ลูกค้า
  • สร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่ธุรกิจด้วยการแสวงหาตลาดและรูปแบบธุรกิจใหม่
  • นำเสนอสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้แก่ธุรกิจของลูกค้า
 • วัฒนธรรมองค์กร +

  คิดบวกเชิงสร้างสรรค์
  จริงใจในสิ่งที่ทำ
  ทำงานอย่างมืออาชีพ
  เป็นเจ้าของร่วมกัน
  รวมพลังเป็นหนึ่ง
 • ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย +

  Accessories : Anitech, BMB, Dell, Google Chromecast, Meet, Microsoft, Nvidia, Pawbo, PetKit, PetOneer, Petwant, Samsung, Thaismartpet, Wacom
  Cloud: Acronis, Adobe, Cisco, HPE, Microsoft, Oracle, Tencent, Rubrik, Veritas, VMware
  Desktop PC: Acer, Asus, Dell, HPI, Lenovo
  Monitor : Acer, Dell, HP, LG
  Network: Anywhere, Altai, Arista, Aruba, Cisco, D-Link, F5, Fortinet, Freewave, H3C, HPE, Huawei, Mellanox, Meraki, THINK ON NET
  Notebook : Acer, Asus, Dell, HPI, Lenovo
  Peripherals and others : Ablerex, Acer, Axis, BenQ, Dell, Fujitsu, HIP, Honeywell, Thomas, Uniview, Wacom, Wacom for Business, ZKTeco
  Phone Devices : Infinix, Lava, Samsung
  Printer : Brother, Canon, Formlabs, Fujifilm, HP, HPE 3D Printing, Samsung, Snapmaker, XYZPrinting
  Server : Acer, Cisco, Dell, Fujitsu, H3C, HPE, Huawei, Lenovo, Nvidia
  Software : Adobe, Cloudera, Diamanti, Gorilla, HPE, Kaspersky, Microsoft, Nutanix, Nvidia, Oracle, Quest, RedHat, Rubrik, SUSE, Veeam, Veritas, VMWare, YITU
  Storage : DellEMC, Fujitsu, HPE, Huawei, Lenovo, NetApp, Oracle
  Supplies : Brother, Canon, Fujifilm, HP, Samsung
  Tablets : Acer, Asus, HP, Lenovo, Microsoft, Samsung
  Workstation : Dell, HP, Lenovo, Nvidia
 • รายได้รวม +

  ปี 2562: 25,205.00 ล้านบาท
  ปี 2561: 23,482.00 ล้านบาท
  ปี 2560: 18,853.00 ล้านบาท
  ปี 2559: 18,198.00 ล้านบาท
  ปี 2558: 16,904.00 ล้านบาท
  ปี 2557: 17,801.00 ล้านบาท
  ปี 2556: 17,997.29 ล้านบาท
  ปี 2555: 18,826.22 ล้านบาท
  ปี 2554: 16,351.84 ล้านบาท
  ปี 2553: 14,196.43 ล้านบาท
  ปี 2552: 11,886.27 ล้านบาท
  ปี 2551: 11,307.29 ล้านบาท
  ปี 2550: 10,310.32 ล้านบาท
  ปี 2549: 10,180.62 ล้านบาท
  ปี 2548: 7,877.19 ล้านบาท
  ปี 2547: 6,464.72 ล้านบาท
  ปี 2546: 5,276.06 ล้านบาท
  ปี 2545: 4,424.58 ล้านบาท
  ปี 2544: 4,072.03 ล้านบาท
  ปี 2543: 3,325.38 ล้านบาท
  ปี 2542: 2,001.54 ล้านบาท
  ปี 2541: 1,512.83 ล้านบาท
  ปี 2540: 1,948.93 ล้านบาท
 • จำนวนพนักงาน +

  533 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
 • วีเอสที อีซีเอส เพื่อสังคม +

  วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) ร่วมกับบริษัทคู่ค้าไอทีชั้นนำ ระดมเงินบริจาคจากกิจกรรม “30ปี วีเอสที อีซีเอส กอล์ฟการกุศล” มอบให้แก่มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
  พนักงานและผู้บริหารวีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) ร่วมกันบริจาคสิ่งของให้แก่ "ห้องได้บุญ" สภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสที่บริษัทมีอายุครบ 30 ปีของการก่อตั้ง
  วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) เชิญชวนคู่ค้าและลูกค้าของบริษัท ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ "30 ปี วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์"
  วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) มอบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในราชการของกองทัพบก
  วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) ร่วมกับเดลล์ สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีแก่กองทัพบก เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระบรมศพ
 • 1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทฯ ได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์ โทร. 0-2032-9999 ต่อ 1131-3 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

วันที่: 19 มีนาคม 2562

vstecs logo 02

th clm map3
VST ECS (Thailand) Subsidiaries
Select a Country:

Thailand (ภาษาไทย | English)     Myanmar (ြန်မာဘာသာဖြင့်English)     Cambodia (English)     Laos (ภาษาไทย)