สมัครเป็นดีลเลอร์ - VST ECS (Thailand) Co., Ltd. A Member of the VST ECS Group
google-site-verification=stY-YHyR3w3Al2TbqQ9_BRoV8ZtyhOGVoVKpsuQ-3YM
เข้าสู่เว็บไซต์ดีลเลอร์ สมัครดีลเลอร์ TH | CLM

 

สมัครเป็นดีลเลอร์

 

วิธีการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าไอที (Dealers) ของบริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

ในการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าไอที (Dealers) ของบริษัทวีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ท่านจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ลงในแบบฟอร์มข้างล่างนี้ให้ครบถ้วนและถูกต้อง แล้วส่งไปรษณีย์กลับมาที่ ฝ่ายขาย บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด 275 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โดยวงเล็บมุมซองว่า "สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย"

เลือกโปรแกรมสำหรับการดาวน์โหลดแบบฟอร์มในข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. ดาวน์โหลดโดยใช้โปรแกรม Adobe Reader (.pdf)
การเปิดไฟล์ .pdf ท่านจะต้องติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader ก่อน
โดยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

ใบสมัครตัวแทนจำหน่าย

2. ดาวน์โหลดโดยใช้โปรแกรม WinZip (.zip)
การเปิดไฟล์ .zip ท่านจะต้องติดตั้งโปรแกรม WinZip ก่อน
โดยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ http://www.winzip.com/downwzeval.htm

ใบสมัครตัวแทนจำหน่าย

เงื่อนไขในการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าไอที

1. บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ เพื่ออนุมัติการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าไอทีอย่างสมบูรณ์
โดยจะใช้เวลาในการพิจารณา 3-5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารตัวจริงที่ส่งมาทางไปรษณีย์เท่านั้น
2. เฉพาะ ในกรณีที่มี Order เร่งด่วน ต้องการเปิด Order ภายในวันที่สมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น บริษัทฯ จึงจะอนุโลมให้ท่านส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ มาทาง Fax ได้ก่อน
โดยท่านจะต้องส่งเอกสารใบสมัครตัวแทนจำหน่ายที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนถูก ต้องมาทางไปรษณีย์อีกครั้ง
3. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าไอที (Dealers) ของบริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด คือ
• บริษัทหรือร้านค้าของท่าน จะต้องจดทะเบียนในรูปแบบองค์กร เช่น บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญ เป็นต้น บุคคลธรรมดาไม่สามารถสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายได้
• ในการจดทะเบียนหนังสือรับรองบริษัทหรือหนังสือรับรองจากกรมทะเบียนการค้า จะต้องระบุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งในข้อใดข้อหนึ่งว่า บริษัทหรือร้านค้าของท่าน ทำธุรกิจ ขาย เช่า หรือให้บริการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, ซอฟต์แวร์ หรือธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หากไม่ได้ระบุไว้ในเอกสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุมัติการเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าของท่าน
4. หลังผ่านการอนุมัติให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าไอที (Dealers) ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับ Dealer Code
และชื่อพนักงานขายที่ดูแล Account ในการสั่งซื้อสินค้าของท่าน
5. การซื้อขายในระยะแรกของการเป็นตัวแทนจำหน่าย จะต้องซื้อขายเป็นเงินสดเท่านั้น
ในกรณีที่ต้องการขอเครดิต ท่านสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์กับพนักงานขายที่ดูแล Account ในการสั่งซื้อสินค้าของท่าน
6. การสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าไอที (Dealers) ของบริษัทฯ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
7. หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าไอทีของ บริษัทฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดย
• ลูกค้ากรุงเทพและปริมณฑล โทรสอบถามข้อมูลได้ที่ 0-2032-9999 ต่อ 1208, 1278
• ลูกค้าต่างจังหวัด โทรสอบถามข้อมูลได้ที่ 0-2032-9999 ต่อ 1151
การใช้และการจัดการคุกกี้

บริษัทมีการใช้คุกกี้บนเว็ปไซต์ของบริษัทในการเก็บข้อมูลการใช้งานของท่าน เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็ปไซต์และตรงตามความต้องการของลูกค้า ท่านสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยเข้าไปที่หน้าการตั้งค่าบราวเซอร์และตั้งค่าความเป็นส่วนตัว และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการใช้คุกกี้